Đăng ký

Dũng cảm là vượt qua nỗi sợ hãi chứ không phải không sợ hãi.